Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Miechowie - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Miechowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Powiatowa Policji w Miechowie jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Miechowie realizuje zadania określone w ustawach.
 
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Miechowie określają:
  1. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz.Urz.KGP.2013.50)
  2. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Miechowie
  3. Zmiany w Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Miechowie z dnia 30.12.2016 r.
  4. Zmiany w Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Miechowie z dnia 26.01.2017 r.
  5. Zmiany w Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Miechowie z dnia 27.02.2018 r.

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 25.11.2015
Data modyfikacji 09.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Jamroży
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Jamroży Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Jamroży
do góry